Захищено у 2016 році

Захищено у 2016 році

Поділитися!

 

Важливим показником у діяльності ВНЗ є якісний склад професорсько-викладацького корпусу, тобто відношення (у %) кількості штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями до їх загальної кількості. У 2016 році загальна кількість штатних викладачів нашого університету становила 440 осіб, а кількість викладачів з науковими ступенями і вченими званнями – 332 особи, тобто якісний склад – 75,5 % (у 2015 р. – 70,7%; у 2014 р. – 68%). Таким чином, ми спостерігаємо в останні роки позитивну динаміку (зростання) якісного складу викладачів університету.

В основному підвищення кваліфікації викладацьких кадрів відбувається за рахунок навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі. У 2016 році викладачами, аспірантами і докторантами університету захищено 27 кандидатських і 4 докторські дисертації.

Докторські дисертації захистили такі науково-педагогічні працівники та докторанти університету:

 1. Галаманжук Леся Людвигівна (науковий консультант – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Єдинак Г.А.) – педагогічні науки;
 2. Маркова Світлана Василівна (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Лозовий В.С.) – історичні науки;
 3. Олійник Микола Петрович (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Завальнюк О.М.) – історичні науки;
 4. Співак Любов Миколаївна (науковий консультант – доктор психологічних наук, професор Булах І.В.) – психологічні науки.

18 кандидатських дисертацій захищено випускниками аспірантури нашого університету (66,7% захищених кандидатських дисертацій).

Керівниками дисертаційних робіт виступили:

 1. Абрамович С.Д. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства;
 2. Баженов Л.В. – доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії;
 3. Гаврилова Н.С. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик;
 4. Копилов С.А. – доктор історичних наук, професор, ректор;
 5. Марчук  Л.М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови;
 6. Мендерецький В.В. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики та ДТОГ;
 7. Рибак І.В. – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін;
 8. Титянін К.О. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства;
 9. Трубчанінов С.В. – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України;
 10. Федьков О.М. – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України;
 11. Чобітько М.Г. – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Під керівництвом докторів історичних наук, професорів Степанкова В.С. і Філінюка А.Г. захищено по 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України