Вийшла друком монографія «Богдан Хмельницький: Полководець, дипломат, державотворець»

Вийшла друком монографія «Богдан Хмельницький: Полководець, дипломат, державотворець»

Нещодавно побачила світ монографія «Богдан Хмельницький: Полководець, дипломат, державотворець» за авторством директора Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора, випускника нашого факультету В. А. Смолія і доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії В. С. Степанкова.
Автори на ґрунтовних документальних матеріалах простежили основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, описали обставини, що зумовили формування його світоглядних настанов та ціннісних орієнтацій і вплинули на політичний вибір. Гетьман, державотворець, політичний діяч, полководець, дипломат, людина – всі ці іпостасі гетьмана знайшли висвітлення на сторінках книги.
Постать Богдана Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де жили й мислили десятки історичних осіб, доля котрих так чи так перепліталася з долею фундатора й володаря Української держави ранньомодерної доби.
Олександр Комарніцький, заступник декана
з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу