Категорія: Курси підвищення кваліфікації

Особливості тайм-менеджменту прогресивного науково-педагогічного працівника

У межах програми підвищення кваліфікації «Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника як запорука якісної освітньої діяльності в К-ПНУ»  зустріч провів завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Микола Прозар.

Тема: «Особливості тайм-менеджменту прогресивного науково-педагогічного працівника». Читати далі

Європейський простір для К-ПНУ: триває програма підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників

У напрямі інтеграції України в Європейський простір вищої освіти 14 лютого 2024 року відбулася зустріч із науково-педагогічними працівниками університету в межах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника як запорука якісної освітньої діяльності в К-ПНУ», організованої навчально-методичним відділом університету. Читати далі

Міжнародна академічна мобільність і грантові програми: зустрічі в межах програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників тривають

Науково-педагогічні працівники Університету Огієнка продовжують підвищувати кваліфікацію в межах програми  «Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника як запорука якісної освітньої діяльності в К-ПНУ».

24 січня кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Калинюк та кандидат філологічних наук, старший викладач Ганна Братиця  провели семінар на тему: «Міжнародна академічна мобільність онлайн: особливості організації».  Учасники зустрічі мали можливість ознайомитися з досвідом реалізації міжнародного проєкту «Ukraine digital» у партнерстві з Гіссенським університетом імені Юстуса Лібіха (м. Гіссен, Німеччина). Читати далі

Культура мовлення сучасного викладача та імплементація політики академічної доброчесності в Кам’янець-подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Науково-педагогічні працівники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка продовжують активно підвищувати свою кваліфікацію в межах програми «Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника як запорука якісної освітньої діяльності в К-ПНУ».

Читати далі

Актуальні питання організації освітнього процесу, створення інклюзивного середовища у ЗВО: зустрічі в межах програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників тривають

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулися чергові зустрічі в межах програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника як запорука якісної освітньої діяльності в К-ПНУ». Читати далі

Особливості роботи з інформаційною системою НАЗЯВО та про критерії оцінювання якості освітньої програми: відбулася чергова зустріч гарантів ОП у межах програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

31 жовтня відбулася чергова зустріч у межах програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ».

Учасники обговорили особливості роботи з інформаційною системою НАЗЯВО, канали комунікації гаранта з представниками НАЗЯВО, про електронний кабінет (спікер: методист вищої категорії навчально-методичного відділу Таїна Андрухова). Читати далі

Зустрічі в межах програми «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ» тривають

24 жовтня відбулося чергова зустріч у межах програми «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ».

Під час зустрічі поспілкувалися на тему: «Академічна доброчесність як складник системи забезпечення якості освітньої діяльності». Методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук, старший викладач Зореслава Шевчук виокремила нормативні документи К-ПНУ, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. Зокрема учасники обговорили технологічні рішення, які використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності, здійснення перевірки кваліфікаційних робіт , заходи для популяризації доброчесності серед здобувачів тощо. Читати далі

Про академічну мобільність та практичну підготовку здобувачів вищої освіти в межах програми «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ»

17 жовтня відбулося чергове заняття програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ».

Учасники обговорили практичну підготовку здобувачів вищої освіти, метою якої є оволодіння студентами сучасними методами, уміннями та навичками, формами організації в галузі їх майбутньої професії (спікер: завідувач практики університету Людмила Римар). Зокрема звернули увагу на організаційно-методичне забезпечення практичної підготовки, бази практик, контроль за виконанням завдань, ефективність практики задля вдосконалення професійних компетентностей тощо. Читати далі

Поєднання навчальної та дослідницької діяльності освітнього процесу, студентське самоврядування: відбулося п’яте заняття програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Науково-педагогічні працівники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка продовжують активно підвищувати свою кваліфікацію за допомогою програми «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ».

Цього разу обговорили методику поєднання навчальної та дослідницької діяльності освітнього процесу, різні підходи до організації дослідницької роботи студентів, зокрема проведення науково-дослідних робіт у межах навчальних дисциплін, використання практичних завдань для розвитку дослідницьких навичок тощо (спікери: проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Світлана Миронова; керівник відділу наукової роботи, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Тетяна Франчук). Читати далі

Заняття програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ» тривають

03 жовтня відбулося 3 заняття програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ».

Під час зустрічі обговорили підготовку фокус-груп і матеріально-технічне забезпечення освітньої програми (спікер: керівник навчально-методичного відділу, кандидат філологічних наук Наталія Гудима). Читати далі