Оголошення конкурсу

Оголошення конкурсу

        Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, статті 55 Закону України “Про вищу освіту”, статей 21-24 Кодексу законів про працю України та з метою удосконалення трудових відносин у галузі освіти, забезпечення умов для ініціативності і самостійності науково-педагогічних  працівників з урахуванням індивідуальних здібностей і професійних навичок та на підставі поданих службових записок деканів та завідувачів кафедр оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр університету:

Професора кафедри:

 1. Географії та методики її викладання (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 2. Германських мов і зарубіжної літератури (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Доцента кафедри:

 1. Англійської мови (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 2. Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (3 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 3. Географії та методики її викладання (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 4. Германських мов і зарубіжної літератури (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 5. Економіки підприємства (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 6. Загальної та практичної психології (3 штатні одиниці по 0,7 ставки кожна).
 7. Історії України (3 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна).
 8. Легкої атлетики з методикою викладання (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 9. Логопедії та спеціальних методик (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 10. Математики (2 штатні одиниці по 0,7 ставки кожна).
 11. Музичного мистецтва (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 12. Німецької мови (3 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна).
 13. Образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 14. Педагогіки та управління навчальним закладом (2 штатні одиниці по 0,6 ставки кожна).
 15. Політології та філософії (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 16. Психології освіти (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 17. Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 18. Соціальної педагогіки і соціальної роботи (3 штатні одиниці по 0,6 ставки кожна).
 19. Спеціальної та інклюзивної освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 20. Теорії та методик дошкільної освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 1. Теорії і методики фізичного виховання (2 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна).
 2. Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 3. Української мови (1 штатна одиниця на 0,7 ставки).
 4. Фізики (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).

Старшого викладача кафедри:

 1. Англійської мови (3 штатні одиниці по 0,5 ставки кожна).
 2. Біології та методики її викладання (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 3. Географії та методики її викладання (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 4. Германських мов і зарубіжної літератури (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 5. Екології (1 штатна одиниця на 0,75 ставки).
 6. Загальної та практичної психології (3 штатні одиниці по 0,7 ставки кожна).
 7. Іноземних мов (2 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна).
 8. Історії України (1 штатна одиниця на 0,75 ставки).
 9. Комп’ютерних наук (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 10. Легкої атлетики з методикою викладання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 11. Логопедії та спеціальних методик (1 штатна одиниця на 1,0 ставки кожна).
 12. Математики (1 штатна одиниця на 0,6 ставки).
 13. Німецької мови (3 штатні одиниці по 0,5 ставки кожна).
 14. Педагогіки та управління навчальним закладом (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 15. Психології освіти (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 16. Теорії та методик дошкільної освіти (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 17. Теорії та методик початкової освіти (1 штатна одиниця на 0,75 ставки).
 18. Теорії і методики фізичного виховання (2 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна).
 19. Туризму та готельно-ресторанної справи (3 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 20. Фізики (1 штатна одиниця на 0,7 ставки).
 21. Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).

Викладача кафедри:

 1. Англійської мови (1 штатна одиниця 0,5 ставки).
 2. Легкої атлетики з методикою викладання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 3. Спорту і спорту ігор (1 штатна одиниця 0,6 ставки).

Асистента кафедри:

 1. Образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 2. Туризму та готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).

Претенденти на заміщення вакантних посад подають такі документи:

– заяву;

– засвідчені в установленому порядку: особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання (за наявністю), список наукових і навчально-методичних праць, копію трудової книжки;

 • автобіографію;
 • копію паспорта, ідентифікаційного номера засвідчену претендентом;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. за № 1465 «Офіційний вісник України».

Документи, подані претендентом на участь у конкурсі, після його проведення, не повертаються.

          Університет здійснює освітню діяльність з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 19.03.2021 року та додатків до неї: 1. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії). 2. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання  (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр).

          З «Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» можна ознайомитися на сайті університету

http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/pologeniaporiadok.pdf та у відділі кадрів університету за адресою: вул.  Огієнка, 61, телефон 3-02-37.

Університет житлом не забезпечує.

Термін подачі заяв з 08 липня 2021 по 06 серпня 2021, термін проведення конкурсу з 07 серпня 2021 по 31 серпня 2021.

          Документи подавати за адресою: Кам’янець-Подільський національний університет  імені  Івана  Огієнка, загальний відділ, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300.