Чергове засідання ректорату: результати акредитаційних експертиз освітніх програм, збільшення публікаційної активності науково-педагогічних працівників, результати вибору навчальних дисциплін

Чергове засідання ректорату: результати акредитаційних експертиз освітніх програм, збільшення публікаційної активності науково-педагогічних працівників, результати вибору навчальних дисциплін

14 квітня відбулося чергове засідання ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Відповідно до порядку денного зустріч розпочав ректор К-ПНУ Сергій Копилов. Він проінформував членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

Завідувач практики університету Людмила Римар ознайомила присутніх із результатами акредитаційних експертиз освітніх програм університету в частині освітнього компонента «практична підготовка здобувачів вищої освіти» та шляхи її удосконалення.

Проректор з наукової роботи Світлана Миронова доповіла про збільшення публікаційної активності науково-педагогічних працівників у наукометричних базах Scopus, Web of Science та окреслила пропозиції щодо підвищення рівня цитованості публікацій.

Керівник навчального відділу Людмила Горчак підбила підсумки вибору навчальних дисциплін здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік.

Члени ректорату також розглянули питання щодо стану виконання пп. 37, 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності науково-педагогічними працівниками кафедр університету за період із 2017 до 2021 року (доповідала проректор з наукової роботи Світлана Миронова).

За результатами засідання члени ректорату ухвалили низку важливих рішень.

Пресцентр