Міжнародна діяльність Університету Огієнка як предмет обговорення в проєкті «Школа професійного розвитку викладача К-ПНУ»

Міжнародна діяльність Університету Огієнка як предмет обговорення в проєкті «Школа професійного розвитку викладача К-ПНУ»

12 квітня 2022 р. відбулася чергова онлайнова зустріч у межах проєкту, спікером якої була Тетяна СТОРЧОВА, керівник відділу міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент.

Під час зустрічі йшлося про академічну мобільність як реальну можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами. Спікером було проведено детальне знайомство з програмами міжнародної академічної мобільності, які активно реалізуються у К-ПНУ, зокрема: грантовою програмою Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом КА1 – навчальна мобільність, підтримуються проєкти співпраці, партнерства та мобільності в сфері освіти, професійної підготовки, розвитку молоді та спорту; програмою імені Фулбрайта; проєктом «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme), який реалізує Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки МОН України і НАЗЯВО для підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання; проєктом САМ Україна, проєктом «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ столітті» (Брно, Чехія) тощо.

Спікер презентувала ефективні результати участі К-ПНУ в проєкті «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану(DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP (DigEco)» з впровадження цифрової економіки у процес вищої освіти України та Таджикистану, що базується на міжнародній практиці освіти 4.0 для забезпечення сталого розвитку економіки України та Таджикистану.

Окрім того, Тетяна Володимирівна розкрила організацію та забезпечення сучасних методів управління в сфері міжнародної та інноваційної діяльностей, підвищення авторитету й іміджу К-ПНУ в світі й сприяння активній участі в ній науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, ознайомила учасників проєкту з нормативно-організаційними основами та змістом міжнародної діяльності університету для розширення академічного простору, поглиблення міжнародних контактів тощо.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти