Щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників К-ПНУ за 2021-2022 н. р.

Щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників К-ПНУ за 2021-2022 н. р.

Шановні науково-педагогічні працівники К-ПНУ!

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ (нова редакція), Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників К-ПНУ та наказу ректора від 17 червня 2022 р. №75-ОД упродовж червня–жовтня 2022 р. відбуватиметься проведення щорічного рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників К-ПНУ за 2021-2022 н. р.

Рейтинговому оцінюванню підлягає діяльність усіх науково-педагогічних працівників кафедр К-ПНУ, як штатних, так і внутрішніх сумісників (окрім тих науково-педагогічних працівників, які працюють на умовах погодинної оплати праці чи за зовнішнім сумісництвом), які працюють у К-ПНУ не менше одного навчального року. Подання інформації до щорічного рейтингу оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників К-ПНУ є обов’язковим.

Подання недостовірної інформації є порушенням принципів академічної доброчесності і призводить до скасування рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічного працівника.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

Перед початком роботи з автоматизованою інформаційною системою К-ПНУ «Щорічний рейтинг діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» Вам необхідно пройти авторизацію у сервісах Google, використавши свої облікові дані. Необхідно вказати адресу особистої електронної адреси в університетському домені (kpnu.edu.ua).

КОРИСНІ ПОКЛИКАННЯ

для участі в щорічному рейтинговому оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників університету К-ПНУ за 2021-2022 н. р.:

Анкета щорічного рейтингу діяльності науково-педагогічного працівника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Автоматизована інформаційна система К-ПНУ «Щорічний рейтинг діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»:

для штатних науково-педагогічних працівників «Форма звіту НПП за результатами діяльності у 2021-2022 н. р.»;

для науково-педагогічних працівників за внутрішнім сумісництвом «Форма звіту НПП (за сумісництвом) за результатами діяльності у 2021-2022 н. р.» (заповнюються окремо);

– або вкладка «Щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників К-ПНУ» на офіційному вебсайті університету в рубриці «Публічна інформація»;

Інструкція використання науково-педагогічним працівником автоматизованої інформаційної системи К-ПНУ «Щорічний рейтинг діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» в 2021-2022 н. р.

Навчально-методичний центр
забезпечення якості освіти