З 20 червня розпочинається реєстрація на індивідуальну усну співбесіду та творчий конкурс

З 20 червня розпочинається реєстрація на індивідуальну усну співбесіду та творчий конкурс

Індивідуальна усна співбесіда (ІУС) – форма вступного випробування, яка передбачає очне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Реєстрація на ІУС на основі повної загальної середньої освіти  триває з 20 червня по 8 серпня 2022 року.

Строки проведення індивідуальних усних співбесід: з 09 серпня по 16 серпня 2022 року.

Для участі у індивідуальній усній співбесіді на основі повної загальної середньої освіти  вступники подають заяви та документи з 20 червня по 8 серпня 2022 року:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см ;
  • довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО.
  • копію документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди,  допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає очну перевірку в межах одного дня та оцінювання, не пізніше наступного дня, творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень вступника («незадовільно»).

Реєстрація на творчий конкурс для участі в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти  триває з 20 червня по 17 липня 2022 року.

Творчі конкурси будуть проходити  01, 05, 08, 12, 15, 18 липня 2022 року.  Оберіть одну з дат, яка Вам підходить.

Для участі у творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти  вступники подають заяви та документи з 20 червня по 17 липня 2022 року в електронному вигляді, шляхом надсилання на пошту Приймальної комісії pk_kpnu@kpnu.edu.ua.

У темі листа потрібно зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа зазначити знову ж таки  своє прізвище, ім’я, по батькові, обрану спеціальність (освітню програму) та контактний номер телефону.

До листа прикріпити відскановані документи:

  • заповнену заяву (скачати);
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі);
  • довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО.

Вступники за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» додатково подають медичну довідку за формою № 086-о.

Подання вступниками інших документів для участі у творчому конкурсі не є обов’язковим.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою (отримується в день проведення творчого конкурсу).

За наявності всіх необхідних документів Ви будете зареєстровані на проходження творчого конкурсу.

Творчі конкурси на спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» проводяться в одну сесію.

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

Телефони для консультацій: 0982237287, 093025004, (03849)30601.

Ознайомитись з результатами творчих конкурсів (тут)

Приймальна комісія К-ПНУ