Вступна кампанія 2022: спеціальності, яким надається особлива підтримка

Вступна кампанія 2022: спеціальності, яким надається особлива підтримка

Через військове вторгнення росії змінилися правила вступної кампанії в Україні. Цьогоріч надається особлива підтримка вступникам на деякі спеціальності. Відтак для здобуття ступеня бакалавр на такі спеціальності (математика та статистика – Математика, Статистика; природничі науки – Хімія, Науки про Землю, Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали; освіта – Дошкільна освіта, Початкова освіта, Середня освіта (Математика), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Хімія), Середня освіта (Географія), Середня освіта (Фізика), Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Трудове навчання та технології), Середня освіта (Природничі науки), Професійна освіта (за спеціалізаціями); механічна інженерія – Прикладна механіка, Матеріалознавство, Галузеве машинобудування, Авіаційна та ракетно-космічна техніка, Суднобудування, Металургія; електрична інженерія – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Енергетичне машинобудування, Атомна енергетика, Теплоенергетика, Гідроенергетика; автоматизація та приладобудування – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Мікро- і наносистемна техніка; хімія та біоінженерія – Хімічні технології та інженерія;

електроніка та телекомунікації – Електроніка, Телекомунікації та радіотехніка, Авіоніка; виробництво та технології – Харчові технології, Технології легкої промисловості, Технології захисту навколишнього середовища, Гірництво, Нафтогазова інженерія та технології, Деревообробні та меблеві технології; архітектура та будівництво – Будівництво та цивільна інженерія, Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; аграрні науки та продовольство – Агрономія, Захист та карантин рослин, Садівництво та виноградарство, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Лісове господарство, Садово-паркове господарство, Водні біоресурси та аквакультура, Агроінженерія; воєнні науки, нацбезпека, безпека державного кордону – Державна безпека, Безпека державного кордону, Військове управління (за видами збройних сил), Забезпечення військ (сил), Озброєння та військова техніка; цивільна безпека – Пожежна безпека, Цивільна безпека; транспорт – Морський та внутрішній водний транспорт (крім спеціалізації Навігація і управління морськими суднами), Авіаційний транспорт, Залізничний транспорт, Автомобільний транспорт, Транспортні технології (крім спеціалізації Транспортні технології (на морському та річковому транспорті), Транспортні технології на повітряному транспорті)) до конкурсного бала може додаватися бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти.

Також під час вступу на зазначені вище спеціальності для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) застосовується галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватися за державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

Для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, також застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, його вважають рівним одному місцю.

Крім того, для зазначених вище спеціальностей застосовуються окремі умови під час переведення на вакантні місця державного замовлення.

За інформацію osvita.ua