День: 12.07.2022

Кафедра іноземних мов узяла участь в онлайн-заході “Even as the artillery shells fall, Ukrainian higher education continues its work: Teaching and learning in times of war”

6 липня кафедра іноземних мов узяла участь у заході “Even as the artillery shells fall, Ukrainian higher education continues its work: Teaching and learning in times of war” («Попри артилерійські снаряди українська вища освіта продовжує свою роботу: викладання та навчання під час війни»).

За підтримки Британської освітньої організації Advance HE, давнього партнера Британської Ради з програм вищої освіти, було проведено онлайн-дискусію між колегами та студентами із закладів вищої освіти України, на якій вони поділились своїм досвідом щодо навчання та підтримки студентів, а також їхніх колег в екстремальних умовах війни.

Читати далі

Вийшов друком випуск 32 збірника наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика”

Опубліковано черговий випуск збірника наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика”, який внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», педагогічні спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015  відповідно до наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975»). Голова редакційної колегії – Наталія БАХМАТ, доктор педагогічних наук, професор, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи, професор кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Читати далі

В Університеті Огієнка продовжується реалізація міжнародного проєкту DigEco

У межах реалізації проєкту за Програмою Європейського Союзу Erasmus+: КА2 CBHE задля розбудови потенціалу у сфері вищої освіти. Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco) 618270-EP  P-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. (15 листопада 2020 р. – 14 листопада 2023 р.) в К-ПНУ, Стратегії розвитку К-ПНУ на 2020-2030 роки, Стратегії інтернаціоналізації К-ПНУ (до 2025 року), Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці К-ПНУ, Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу К-ПНУ (нова редакція), наказу ректора від 04.11.2020 р. №132-АГП «Про організацію робіт з виконання міжнародного проєкту ERASMUS+ KA2 «DigEco» 30 червня 2022 р. вченою радою К-ПНУ було ухвалено рішення  про утворення з 01 вересня 2022 р. нового структурного підрозділу – навчальної лабораторії цифрової економіки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яка буде функціонувати в складі кафедри економіки підприємства (https://inter.kpnu.edu.ua/uk/dokuments/).

Читати далі