Категорія: опитування

Результати опитування науково-педагогічних працівників К-ПНУ про технології дистанційного навчання під час освітнього процесу в період карантину

«#Навчаємо та навчаємося дистанційно»

Упродовж листопада-грудня  2020 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої на І семестр 2020-2021 н. р. в К-ПНУ ректорат ініціював проведення моніторингу використання технологій дистанційного навчання шляхом опитування науково-педагогічних працівників за допомогою анкети «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі науково-педагогічних працівників університету в умовах карантину», до якого долучилося 187 науково-педагогічних працівників з усіх факультетів університету. Найбільш активними учасниками опитування були науково-педагогічні працівники педагогічного (22%), історичного факультетів (17%) та факультету української філології та журналістики (14%).

Читати далі

Опитування учасників освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ

З 04 до 15 січня 2021 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на І семестр 2020-2021 н.р. навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

– для здобувачів вищої освіти: “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”;

Читати далі

Опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання щодо ступеня поінформованості про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми

У рамках розбудови системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ навчально-методичний центр забезпечення якості освіти спільно з його структурними підрозділами (заочний і навчально-методичний відділи) та за сприяння заступників деканів факультетів з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти здійснював опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання через анкету «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни/практики/курсової/дипломної роботи)». Анкета розміщена на офіційному вебсайті навчально-методичного центру забезпечення якості освіти К-ПНУ в розділі «Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» (URL : http://nmz.kpnu.edu.ua/sys-vn-zab-vak/anketuvannia/anketv/). Участь в анкетуванні, що відбувалося з 29 вересня по 06 жовтня 2020 р. (заочна форма) та з 05 по 12 жовтня 2020 р. (денна форма), взяли 142 здобувачі вищої освіти.

Читати далі

Опитування здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «БАКАЛАВР» К-ПНУ

  Професійне становлення є важливим аспектом життя сучасної молодої людини. Перший рік навчання у виші – одночасно переломний та ключовий етап студентського життя. Успішна, ефективна й оптимальна адаптація першокурсників до нового формату життєдіяльності, освітнього процесу та відносин у закладі вищої освіти є запорукою їх подальшого розвитку як людини, громадянина та майбутнього професіонала у відповідній спеціальності.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти К-ПНУ (разом із його структурними підрозділами – відділом профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, заочним відділом) спільно із заступниками деканів факультетів з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на перший семестр 2020-2021 н. р. (затверджено ректором університету 04 вересня 2020 р.) здійснив упродовж вересня-жовтня 2020 р. опитування серед здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання через анкету «Для студентів-першокурсників». Анкета та її результати розміщено на офіційному вебсайті навчально-методичного центру забезпечення якості освіти К-ПНУ в розділі «Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» (URL : http://nmz.kpnu.edu.ua/sys-vn-zab-vak/anketuvannia/anketv/) та офіційних вебсайтах факультетів К-ПНУ. Участь в анкетуванні взяли 338 здобувачів вищої освіти І курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання.

Читати далі