Університет на дистанційному

Університет на дистанційному

#Universĭtas на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Тетяна Калинюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької мови:

«Умови сьогодення ставлять перед учасниками освітнього процесу нові виклики, які зумовлені зміною способів спілкування, пошуку та опрацювання інформації, вивчення та використання іноземних мов. Реагувати на ці зміни й не відставати від них – це виклик, який стоїть перед школами та закладами вищої освіти в усьому світі. Дигіталізація освітнього процесу – інтерактивна взаємодія студентів і викладачів, можливість для саморозвитку і самоосвіти.

Її реалізація відбувається шляхом використання різних систем управління навчанням, зокрема MOODLE, які містять зручні контенти. Зважаючи на те, що вивчення іноземної мови вимагає постійної комунікації, я і викладачі кафедри німецької мови надаємо перевагу використанню сервісів для проведення онлайн-занять, зокрема Viber, Skype, Zoom. Студенти активно долучилися до занять, одразу влилися в нові реалії вивчення іноземної мови.

Дякую колегам та студентам за постійні відгуки й пропозиції. В такі моменти дійсно відчуваю, що якісна освіта – це спільна відповідальність!»

Ростислав Моцик, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики:

«На університетській платформі Moodle, яка використовується в нашому університеті, студенти фізико-математичного факультету напряму підготовки “Комп’ютерні науки” вибирають потрібний дистанційний курс згідно з чинним розкладом занять.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між викладачем та студентом забезпечується передаванням відео-, аудіо-, графічної і текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі. В асинхронному режимі студенти отримують конспект лекцій із текстовою та графічною інформацією або аудіовізуальний запис лекційного матеріалу. В синхронному режимі (режимі реального часу) можуть використовуватися текстовий чат та вебінари.

Контроль знань для дистанційних курсів передбачає такі контрольні заходи, як вхідний контроль, проміжний (тематичний, модульний) контроль, підсумковий контроль, самоконтроль. Студенти через програмну оболонку надсилають програми для перевірки перед наступною лабораторною чи практичною роботою, отримують оцінку та зауваження (якщо є), далі проводиться тестування. Студентам надаються консультації, поради щодо виконання домашніх завдань та опрацювання відповідних тем».

Ірина Казимір, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови:

«В умовах, що склалися сьогодні, зі студентами працюю дистанційно. Імплементую для себе новий онлайн-досвід на платформі google meet під час вивчення іноземної мови. Вбачаю тут певний плюс. Є змога практикувати приватні відеозустрічі, в яких можуть брати активну участь двоє, троє, четверо й більше студентів».

Переймаймо досвід і робімо дистанційне навчання цікавим та ефективним!

Разом ми зможемо все!