Університет – у рейтингу бази даних SCOPUS

Університет – у рейтингу бази даних SCOPUS

У квітні 2020 року сайтом Освіта.ua здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками, та на підставі якого визначено рейтинг українських закладів вищої освіти.

База даних Scopus є найбільшою у світі універсальною реферативною базою даних із можливостями відстеження наукової цитованості публікацій, яка постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

У рейтинговій таблиці ЗВО України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань. Згідно з даними рейтингу за квітень 2020 року найвищий індекс Гірша мають Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка – 93 (89 у рейтингу 2019 р.), Харківський національний університет ім. Каразіна – 73 (70) та Львівський національний університет імені Івана Франка – 64 (60).

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка впродовж останніх років демонструє позитивну динаміку в збільшенні кількості публікацій науково-педагогічних працівників у виданнях, які зараховані до наукометричної бази даних Scopus, поступово покращуючи свої рейтингові позиції. Станом на квітень 2020 року університет за індексом Гірша 7 (4) підвищив свої рейтингові показники, посівши 132 місце серед 177 закладів вищої освіти України (у квітні 2019 р. – 142 місце серед 163 закладів вищої освіти).

Попереду – нові 100 років успішного поступу!  

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти