ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»

Вже дванадцятий рік поспіль, починаючи із 2009 року, 23 квітня 2020 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедрою загальної та практичної психології проведено ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин».

У цьому році конференція відбулася дистанційно.

 Організатори конференції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, Кафедра загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Спільна наукова лабораторія психології навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кафедра практичної психології Херсонського державного університету (Україна), Кафедра соціальної  педагогіки Інституту педагогіки Жешівського університету (м. Жешів, Республіка Польща), Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща), Соціально-педагогічний факультет, кафедра соціальної роботи  Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь), Інститут Едукології та соціальної роботи філософського факультету Пряшівського університету (м. Пряшів, Словацька Республіка), Кафедра психології, Білоруський державний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

Понад 150 учасників взяли участь у роботі конференції.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 1. Психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, розвиток, здійснення.
 2. Особливості психологічної реабілітації, адаптації та психокорекції особистості.
 3. Психологія національної самосвідомості та ідентичності.
 4. Експериментальні дослідження в психології особистості.
 5. Проблеми міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі.
 6. Особливості збереження психічного здоров’я особистості.
 7. Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності.
 8. Психологічні механізми становлення цінностей особистості.
 9. Актуальні проблеми соціалізації особистості.
 10. Психологія людини в екстремальних ситуаціях.
 11. Проблеми булінгу: причини виникнення та шляхи його подолання.
 12. Проблеми насилля: причини виникнення та шляхи його подолання.
 13. Актуальні проблеми спеціальної психології.
 14. Актуальні проблеми політичної психології.

За результатами роботи підготовлено до друку матеріали конференції:

Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2020 р.: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. 144 с. – Укр., рос., польс, англ.

Резолюція учасників конференції

Традиційно, учасники ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» відзначили актуальність наукових повідомлень науковців-учасників конференції, чітку роботу організаційного комітету та висловили особливу подяку на адресу керівництва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка й Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та прийняли резолюцію щодо необхідності продовження щорічного проведення науково-практичної конференції з обраної тематики з метою обміну науковими дослідженнями, інформацією, апробацією результатів теоретико-експериментальних пошуків, а також визначення наукових розвідок на перспективу.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук, професор