Наукові здобутки під час карантину

Наукові здобутки під час карантину

22-23 квітня 2020 року на базі Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Бахмут) та Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) дистанційно відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців «Україністика: нові імена в науці» з нагоди підготовки до святкування 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадської діячки Лесі Українки.

Тематичні напрямки роботи конференції:

  • актуальні проблеми сучасної україністики в галузі мовознавства, літературознавства та культурології;
  • актуальні питання лексикології, граматики, стилістики, лінгвістики тексту, дискурсології та дискурс-аналізу;
  • етно- та соціолінгвістика. дослідження з української діалектології та історії мови;
  • українська мова та дослідження з компаративної лінгвістики;
  • українська література в контексті європейської культури;
  • сучасні технології навчання рідної / іноземної мови та літератури;
  • українська мова як іноземна;
  • життя й творчість Лесі Українки в сучасному культурномистецькому просторі;
  • академічна доброчесність: виклики сьогодення.

У роботі конференції взяли участь понад 120 студентів та молодих науковців університетів України та Польщі

За результатами роботи підготовлено до друку матеріали конференції:

Україністика: нові імена в науці: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (Бахмут, 22-23 квітня 2020 року) / Горлівський інститут іноземних мов. Бахмут : ГІІМ, 2020. 184 с.

До конференції активно долучились студенти та магістранти факультету української філології та журналістики нашого університету під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Людмили Починок.

Зокрема, студентки 4 курсу О. Буцвін, Д. Бановська, О. Трофимюк та О. Фостата підготували ґрунтовні доповіді, що стосувалися особливостей літературного процесу другої половини ХІХ – початку XX ст. (проблемно-тематичні аспекти творчості І. Нечуя-Левицького, М. Коцюбинського, М. Старицького, О. Кобилянської). Магістрантки Л. Гончарова, У. Гнаткович, Л. Демцун за допомогою прийомів компаративного аналізу зінтерпретували творчість українських митців у контексті світової літератури на прикладах творів О. Кобилянської та Дж. Остін, Н. Королевої та Біблії, І. Франка та Л. Толстого; а також окреслили перспективи майбутніх досліджень у галузі.

Уляна Гнаткович, магістрантка

факультету  української філології та журналістики