ІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»

ІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»

9 квітня 2020 року кафедра німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка провела ІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи». На конференції розглянуто низку праць українських науковців, які стосувалися теоретичних та методологічних проблем дослідження мови; інноваційних технологій у теорії та практиці викладання мови і літератури; актуальних проблем перекладу та ролі іноземної мови у підготовці фахівців в умовах глобалізації. Співорганізатори конференції – кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кафедра теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

До участі в конференції також долучилися науковці Інституту педагогіки НАПН України, Національного авіаційного університету та Національного університету біоресурсів і природокористування України (місто Київ), Української медичної стоматологічної академії міста Полтави, Буковинського державного медичного університету (місто Чернівці).

З програмою конференції можна ознайомитися на сайті http://deutsch.kpnu.edu.ua.

Основні положення доповідей буде опубліковано в збірнику матеріалів конференції.

Кафедра німецької мови