Дистанційне навчання: переваги й недоліки

Дистанційне навчання: переваги й недоліки

Валерій Щегельський, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології:

“Розвиток інформаційних технологій вимагає модернізації освіти. Дистанційне навчання в сучасному освітньому процесі є альтернативою очній формі навчання, однак найчастіше за цим “стоїть” звичайна заочна форма надання освітніх послуг. Викладача й студента не обтяжує питання вибору місця чи часу для навчання, адже дистанційній освіті притаманні гнучкість індивідуального підходу до навчального процесу.

Водночас така форма навчання вимагає від викладача постійного оновлення й підвищення рівня своїх знань і вмінь. Ще бракує досвіду в організації дистанційного спілкування викладача й студента. На превеликий жаль, не в усіх студентів є матеріально-технічна спроможність опрацьовувати навчальний матеріал за допомогою сучасних методів і прийомів онлайн-освіти.

Надалі дистанційне навчання зручно було б упроваджувати для здобувачів вищої освіти заочної форми. Це спростило б вирішення проблем їх відриву від основного місця працевлаштування, залишилися б традиційні методи атестації знань студентів. На денній формі з тривалим дистанційним навчанням не вповні використовується виховний потенціал, який є важливою  складовою формування світоглядної культури сучасного педагога”.