Освітньо-професійну програму “Середня освіта (Біологія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

Освітньо-професійну програму “Середня освіта (Біологія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно акредитовано!

14 квітня 2022 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було обговорено питання акредитації освітніх програм. За результатами розгляду зазначеного питання Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка успішно завершив процедуру акредитації освітньо-професійної програми “Середня освіта (Біологія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Вітаємо науково-педагогічний колектив кафедри біології та методики її викладання і гаранта освітньої програми – завідувача кафедри Наталію Казанішену з успішним проходженням акредитації.

Бажаємо нових наукових звершень і подальших професійних успіхів!

Пресцентр