Партнерська співпраця К-ПНУ з Інститутом вищої освіти НАПН України

Партнерська співпраця К-ПНУ з Інститутом вищої освіти НАПН України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у 2022 році продовжує партнерську співпрацю із Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, зокрема сприяє формуванню, збереженню та зміцненню кадрового потенціалу й створення відповідних умов для його професійного становлення, розвитку, удосконалення і самовдосконалення, що сприятиме вирішенню проблеми підвищення якості вищої освіти шляхом розвитку інституційної спроможності ЗВО в удосконаленні викладання і навчання.

Звертаємо увагу на те, що Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України оголошує у 2022 році прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізаціями:

  • «Політика і лідерство у вищій освіті» (сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2106 з визначенням «Зразкова»);
  • «Викладання і навчання у вищій освіті» (сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2109 з визначенням «Зразкова»).

Інформаційний лист

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету (за державним замовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Освітньо-наукові програми вдосконалені в межах міжнародних проєктів Програми ЄС Еразмус+ «Структурована співпраця в сфері докторських досліджень, підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України» та Британської Ради «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» і передбачають міжнародну академічну мобільність, безкоштовну публікацію статей у наукових виданнях Інституту.

Навчально-методичний центр
забезпечення якості освіти