Вітаємо Романа Лясковича з отриманням диплома доктора філософії

Вітаємо Романа Лясковича з отриманням диплома доктора філософії

У зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 року № 320» від 06 червня 2022 року № 530, 30 червня 2022 року вчена рада університету ухвалила рішення про видачу диплома доктора філософії Роману ЛЯСКОВИЧУ (галузь знань Гуманітарні науки, спеціальність Історія та археологія). Науковий керівник – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Олександр ЗАВАЛЬНЮК.

Щиро вітаємо Романа та його наукового керівника і бажаємо подальших професійних успіхів!

Відділ аспірантури і докторантури