МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

У зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420» від 29 червня 2021 року № 735, 30 серпня вчена рада університету ухвалила рішення про видачу дипломів доктора філософії:

БРАНИЦЬКІЙ Марині Михайлівні (галузь знань Освіта/Педагогіка, спеціальність Спеціальна освіта), КЛІМЧУКУ Юрію Аркадійовичу (галузь знань Гуманітарні науки, спеціальність Історія та археологія).

Щиро вітаємо молодих науковців і бажаємо подальшого професійного зростання!

Відділ аспірантури та докторантури