Відбулася онлайн-конференція трудового колективу К-ПНУ

Відбулася онлайн-конференція трудового колективу К-ПНУ

30 серпня в конференц-залі К-ПНУ відбулася онлайн-конференція трудового колективу із застосуванням платформи Google Meet.

Ректор університету Сергій Копилов привітав делегатів трудового колективу з 30-ю річницею незалежності України та з початком нового 2021-2022 навчального року.

Сергій Анатолійович зазначив, що впродовж 2020-2021 н. р. університет функціонував в умовах продовження пандемії COVID-19 і запровадження в країні «адаптивного карантину» і «жорсткого карантину». Це зумовило впровадження організаційно-управлінських заходів запобігання поширенню хвороби серед учасників освітнього процесу, інших працівників і його вдосконалення для забезпечення відповідної якості.

Ректор наголосив: прийняття управлінських рішень щодо організації освітнього процесу в сучасних умовах базувалося на законодавстві України, яке дозволяло використання технологій дистанційного навчання за будь-якої форми здобуття вищої освіти, що дало можливість реалізовувати в університеті модель змішаного навчання з використання дистанційних технологій під час виконання навчальних планів підготовки фахівців освітніх програм спеціальностей університету та здійснити випуск здобувачів вищої освіти вишу.  Сергій Анатолійович також зауважив, що якість освітнього процесу і якість вищої освіти в університеті забезпечувало 413 науково-педагогічних працівники (379 штатних та 34 сумісники), з них: 53 доктори наук, професори; 287 кандидатів наук, доцентів; 73 без наукових ступенів і вчених звань. Крім того, було проведено роботу з оптимізації роботи структурних підрозділів університету.

Ректор закцентував увагу й на інших важливих напрацюваннях вишу в науковій, спортивній та міжнародній діяльності.

Наприкінці Сергій Анатолійович наголосив, що завданням університету на найближчі роки залишається входження до європейського освітнього та наукового простору, що визначено Стратегією розвитку університету на 2020-2030 роки, Стратегічним планом розвитку університету на 2018-2022 роки.

Також на конференції трудового колективу було внесено зміни до складу трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та складу вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

За результатами онлайн-конференції було прийнято відповідні рішення.

Пресцентр